English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Informácia o nových právnych predpisoch

4. máj 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2018 nadobudli účinnosť právne predpisy:
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov,
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
  • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 124/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.
Od uvedeného dátumu sa uplatňujú priamo účinné nariadenia Európskeho parlamentu a Rady:
Podrobnejšie informácie nájdete tu (PDF, 826,7 kB).