English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Deň skúšobníctva 2018

5. apríl 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na "Deň skúšobníctva 2018", ktorý sa bude konať 17. – 18. apríla 2018 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Deň skúšobníctva 2018 je spojený s odborným seminárom zameraným na výkon dohľadu nad trhom.

Podrobné informácie o programe nájdete v pozvánke (PDF, 705,9 kB). Veríme, že vás program osloví a využijete možnosť sa ho osobne zúčastniť.

Návratku (DOCX, 54,6 kB) je potrebné poslať najneskôr do 11. apríla 2018 na e-mailovú adresu: lubica.srebalova@normoff.gov.sk