English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Deň skúšobníctva 2017

11. apríl 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na „Deň skúšobníctva 2017“, ktorý sa bude konať dňa 25.  apríla 2017 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň skúšobníctva 2017 je spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom.

Podrobné informácie o programe Dňa skúšobníctva 2017 nájdete v pozvánke (PDF, 295,8 kB).

Veríme, že vás program osloví a využijete možnosť sa ho osobne zúčastniť. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 20. apríla 2017 na e-mailovú adresu: monika.laurovicova@normoff.gov.sk.