English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Ďalšia organizácia štátnej správy dosiahla úspech v kvalite

20. júl 2018

Ďalšia organizácia štátnej správy dosiahla úspech v kvalite
Dňa 16. júla 2018 si Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) prebrala EFQM Certifikát Committed to Excellence – 2*. Certifikát si prevzal Martin Ružička, generálny riaditeľ IA MPSVR SR od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, ktorá je národným partnerom EFQM na Slovensku. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a medzi pozvanými hosťami bol i Pavol Pavlis, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“), ktorý zastrešuje štátnu politiku kvality v SR.

IA MPSVR SR sa kvalite venuje už niekoľko rokov. V roku 2014 začali s implementáciou modelu CAF, ktorú úspešne obhájili získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Po tomto úspechu prešli k implementácii modelu výnimočnosti EFQM a výsledkom je práve udelený certifikát.  

 „Naším cieľom je byť výnimočný, preto sa neustále snažíme posúvať dopredu. V minulosti nám bol udelený certifikát CAF, tentokrát sme sa rozhodli ísť o level vyššie a získať certifikát EFQM Committed to Excellence. Mali sme vytvorený vynikajúci tím našich zamestnancov, ktorí intenzívne pracovali na zavedení nových postupov a vylepšení v našej organizácii. Cennými radami nám pomáhala aj Slovenská spoločnosť pre kvalitu, ktorá je garantom zavedenia tohto modelu,“ priblížil Martin Ružička.

Predseda ÚNMS SR vysoko hodnotí pokrok IA MPSVR SR a vyjadril presvedčenie, že v blízkej budúcnosti budú ich príklad nasledovať i ďalšie organizácie verejnej správy, a to i prostredníctvom národného projektu Podpora a zavádzanie manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý ÚNMS SR pripravuje.