English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017 – Výzva na zasielanie nominácií

3. október 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 7. novembra 2017 odborný seminár pre pracovníkov normalizácie a technickú verejnosť, ktorý bude spojený s odovzdávaním Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017.

Cena Vladimíra Lista sa udelí v nasledujúcich kategóriách:
1. dlhoročná/celoživotná činnosť v oblasti technickej normalizácie,
2. významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

Cieľom udeľovania Ceny Vladimíra Lista je podnietiť záujem pracovníkov úradu, ním zriadených organizácií, autorizovaných a notifikovaných osôb a odborníkov pôsobiacich v oblasti technickej normalizácie na všetkých úrovniach hospodárstva o kvalitnú a iniciatívnu činnosť zameranú na uspokojenie požiadaviek hospodárstva Slovenskej republiky, na publikáciu výsledkov práce a na propagáciu technickej normalizácie doma i v zahraničí.

Cenu môže získať jednotlivec alebo kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti technickej normalizácie.

Návrh na udelenie môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky. Návrh spolu so zdôvodnením treba zaslať do 23. októbra 2017 na e-mailovú adresu andrea.timkova@normoff.gov.sk alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
810 05  Bratislava 15.

Návrh na udelenie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017 nájdete tu (RTF, 36,9 kB).

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného, v prípade kolektívu stručnej histórie, nebude návrh zaradený na posúdenie.