English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu 2018 - Výzva na zasielanie nominácií

19. september 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") zverejňuje výzvu na zasielanie nominácií na Cenu Vladimíra Lista za rok 2018.

Návrh na udelenie ceny môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky do 5. októbra 2018 na e-mailovú adresu eva.podobova@normoff.gov.sk alebo na adresu úradu. 

Podmienky na zasielanie nominácií ako i ďalšie informácie spolu s formulárom Návrh na udelenie Ceny Vladimíra Lista nájdete tu (DOCX, 48,1 kB).

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného, v prípade kolektívu stručnej histórie, nebude návrh zaradený na posúdenie.