English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

CAF centrum organizuje školenie "Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod"

20. máj 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“. Školenie sa uskutoční v termíne 19. júna 2019.

Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci organizácií verejnej správy zodpovední za riadenie rizík, ale aj tí zamestnanci, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o problematike riadenia rizík.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program a prihlášku na školenie nájdete nižšie. V prípade, ak máte záujem dozvedieť sa viac informácií, neváhajte a prihláste sa na školenie.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 578,1 kB)
Prihláška na školenie (DOCX, 311,1 kB)
Prihláška na školenie


(ODT, 139,3 kB)
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu