English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

49. Fórum metrológov

7. jún 2019

Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu úradu ceny J. A. Segnera za metrológiu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 22. – 23. mája 2019.

Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje každý rok podľa rozhodnutia predsedu úradu  č. 57/2000 z 9. júna 2000 a nesie meno Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislavského matematika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753). Tento rok Cenu J. A. Segnera za metrológiu slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu.

Cenou J. A. Segnera za metrológiu boli ocenení:
  1. Ing. Emanuel Godál – ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie
  2. doc. Ing. Martin Halaj, PhD.  - ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie a za významnú publikačnú a prednáškovú činnosť
  3. Ing. Laurenc Snopko – ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie
  4. RNDr. Vlastimil Zámečník – ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie
  5. Kolektív oddelenia ionizujucého žiarenia Slovenského metrologického ústavu - ocenenie J. A. Segnera za významné technické riešenia pri poskytovaní metrologických služieb a za významnú publikačnú činnosť

Odborný seminár 49. Fóra metrológov bol zameraný na inteligentný priemysel, redefiníciu jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj a bol rozdelený do piatich blokov:
  1. Inteligentný priemysel a redefinícia jednotiek SI
  2. Zmeny legislatívnych a normatívnych dokumentov
  3. Meradlá a meracie zariadenia
  4. Výskum a vývoj v oblasti merania a metrológie
  5. Registrácia podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovVšetky prednášky z odborného seminára budú dostupné na webovom sídle SMS na www.metrolog.sk.