English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

48. Fórum metrológov

4. jún 2018

Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 48. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu úradu ceny J. A. Segnera za metrológiu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 16. – 17. mája 2018.

Cena J. A. Segnera za metrológiu sa udeľuje každý rok podľa rozhodnutia predsedu úradu č. 57/2000 z 9. júna 2000 a nesie meno Jána Andreja Segnera (1704 – 1777), bratislavského matematika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily (1750) a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody a jej pretečeného množstva (1753). Tento rok Cenu J. A. Segnera za metrológiu slávnostne udelil predseda úradu Ing. Pavol Pavlis trom jednotlivcom a jednému kolektívu.

Cenou J. A. Segnera za metrológiu boli ocenení:

  1. Ing. Štefan Gašparík – ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
  2. Ing.  Miroslava Vaľková, PhD.  - ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie,
  3. Ing. Tomáš Švantner – ocenenie J. A. Segnera za metrológiu za prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí, osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
  4. Kolektív oddelenia merania a metrológie Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - ocenenie J. A. Segnera za odborné publikácie, významnú publikačnú činnosť v odborných časopisoch a prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí.

Odborný seminár 48. Fóra metrológov bol zameraný na zabezpečenie metrologickej nadväznosti v EÚ a bol rozdelený do troch blokov:

  1. Zabezpečenie metrologickej nadväznosti,
  2. Neistoty v meraní, kalibrácii, overovaní  a skúšaní,
  3. Záznamové zariadenia v cestnej doprave – tachografy.

Všetky prednášky z odborného seminára budú dostupné na webovom sídle SMS na www.metrolog.sk.