English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody v Ruskej federácii

22. máj 2017

Dňa 27. apríla 2017 sa v Moskve uskutočnilo 4. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (MVK) medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (27.-28. apríl 2017).

Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, TSÚ Piešťany, š. p  a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Delegácia Ruskej federácie bola zložená zo zástupcov partnerskej Federálnej  agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu (Rosstandard), Federálnej akreditačnej služby, Federálnej štátnej organizácie Standartinform a Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu. Strany odsúhlasili protokol a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

V rámci 18. zasadnutia MVK medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sa uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o porozumení medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Akadémiou pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu v Moskve (vzdelávací inštitút).

 Podpísanie Protokolu zo 4. zasadnutia stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody


Ruská a slovenská delegácia na 4. zasadnutí stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody