English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

29. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

11. október 2017

 „ Standards Make Cities Smarter“

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Vás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pozýva na odborný seminár spojený s odovzdávaním Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2017 a s odovzdávaním ceny za najlepšiu študentskú prácu so zameraním na technické normy, ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2017.

Bližšie informácie o seminári Vám poskytne:
Organizačný sekretariát

Bc. Miroslava Hanzlovičová
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

tel.: 02/57 485 325
e-mail: miroslava.hanzlovicova@normoff.gov.sk