English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

15. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

24. október 2018

Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými“


10. – 11. december 2018, Hotel Bratislava, Bratislava

Koniec roka sa blíži a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo opäť pripravil na jeho zavŕšenie tradičnú konferenciu ako príležitosť na stretnutie sa organizácií, odborníkov a priaznivcov témy kvalita a spoločenská zodpovednosť. Táto konferencia patrí každý rok medzi vrcholiace udalosti a aktivity úradu a tento rok organizujeme už jej 15. ročník.

Je už zrejmé, že kvalita a spoločenská zodpovednosť tvoria neoddeliteľnú súčasť výnimočných organizácií. Tie sa v rámci dvojdňového odborného programu konferencie s ostatnými zúčastnenými podelia nielen o svoje úspechy, no rovnako si prítomní hostia budú môcť vymeniť zaujímavé poznatky z oblasti zodpovedného podnikania či trvale udržateľného rozvoja.

Veríme, že rovnako ako i po minulé roky, vzbudí aj tento ročník veľký záujem. Prítomní hostia konferencie sa budú môcť zúčastniť viacerých pútavých prednášok, ktoré potešia nejedného nadšenca kvality a spoločenskej zodpovednosti.
 
V prvý deň konferencie bude predstavený nový národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý spustil náš úrad. Následne si hostia konferencie budú môcť vypočuť celý rad prezentácií organizácií, ktoré sa podelia o svoje poznatky týkajúce sa napríklad v súčasnosti mimoriadne vyzdvihovaného spoločensky zodpovedného správania. Rovnako tak budú pokryté i témy z oblasti kvality verejnej správy, kde prednášajúci hostia predstavia svoje skúsenosti so zavádzaním modelov kvality, ale aj aktuálne príležitosti v rámci zodpovedného verejného obstarávania. Po odborných príspevkoch a následnej diskusii bude pre účastníkov pripravená večera s možnosťou ďalšej výmeny informácií a nadväzovania nových kontaktov.

Aj druhý deň bude konferencia pokračovať prezentáciami, ktoré opäť potvrdia, že prepojenie kvality a spoločenskej zodpovednosti spoločne s vysokým nasadením ľudí a použitia správnych nástrojov manažérstva kvality dokáže vyústiť vo výnimočné výsledky.

Konferencia je určená pre zamestnancov organizácií verejnej správy a účasť na nej je bezplatná. Konferencia je jednou z aktivít národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

    

Veríme, že vás program osloví, prídete na našu konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a poznatky, ktoré môžete využiť vo svojej práci.

Program konferencie a prihláška (PDF, 3,5 MB)

Prihláška vo formáte .docx (DOCX, 172,0 kB)  a vo formáte .odt (ODT, 162,0 kB)