English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou

10. november 2017

V dňoch 19. – 20. októbra 2017 sa konalo 13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou v rámci ktorého sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody a podpísanie Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky.

1. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou

Dňa 19. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 13. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou.

Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p., Slovenského metrologického ústavu a Výskumného ústavu zváračského - Priemyselný inštitút SR. Delegácia Bieloruskej republiky bola zložená zo zástupcov Štátneho výboru pre normalizáciu Bieloruskej republiky, Bieloruského štátneho inštitútu normalizácie a certifikácie, Svarka Servis Group, s.r.o. a Bieloruského štátneho inštitútu metrológie. 


Zasadnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. 

2. Podpísanie Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky

Dňa 20. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení  v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky podpísanie Akčného plánu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody na roky 2018 – 2020. 

Za slovenskú stranu - akčný plán podpísal predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Pavol Pavlis. Za bieloruskú stranu - akčný plán podpísal podpredseda Štátneho výboru pre normalizáciu Bieloruskej republiky, Bartashevich Dmitry Petrovich.

Zúčastnené strany v nadväznosti na dlhoročnú spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody svojimi podpismi potvrdili spoločný záujem zlepšiť podmienky rozvoja hospodárskych a obchodných vzťahov medzi Slovenskou a Bieloruskou republikou.
Slávnostný podpis Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom pre normalizáciu Bieloruskej republiky.