English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Pozvánka na workshop "Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód"

21. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 26. septembra 2019 v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód“. Workshop je určený pre ...

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac júl 2019

20. august 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V prvej implementačnej etape sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v Úrade pre no...

Implementácia systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii na ÚNMS SR v mesiaci júl 2019

9. august 2019
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania došlo 4. júla 2019 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) k prvému stretnutiu s predstaviteľmi vysúť...

Leto v CAF centre - júl 2019

8. august 2019
Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, v CAF centre nezaháľame. Školiacu miestnosť CAF centra sme opäť vylepšili. Nové plastické vyhotovenie loga CAF centra sa stalo centrálnym a neprehliadnuteľným motívom celej m...

Novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii

5. august 2019
S účinnosťou od 1. 8. 2019 bol v súvislosti so zákonom č. 215/2019 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii. ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »