English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Prezentácie z Dňa skúšobníctva 2019

17. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych informácií z oblasti skúšob...

Pozvánka na školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“

17. apríl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“. Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci orga...

Pozvánka na školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“

17. apríl 2019
CAF centrum ako stredisko podpory pre organizácie verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 20. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci o...

Tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní

5. apríl 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zverejňuje na svojom webovom sídle podľa § 3 ods. 2 zákona č. 64/2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a ...

ÚSPEŠNE SME SPUSTILI ČINNOSŤ CAF CENTRA

5. apríl 2019
Jednou z kľúčových úloh Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo zriadiť CAF centrum ako stredisko vzdelávacích, porad...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »