English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Príprava zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pristúpil k príprave nového zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru, ktorý...

Príprava zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu, ktorý bude vychádzať zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických...

Deň skúšobníctva 2017

11. apríl 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na „Deň skúšobníctva 2017“, ktorý sa bude konať dňa 25.  apríla 2017 v kongresovej sále na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava. Deň...

eMetrológia a skúšobníctvo

3. apríl 2017
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša prvé tohtoročné číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu...

Zrušenie metodického usmernenia pre oblasť metrológie

24. marec 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 písm. g) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »