English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

QiT 2015 - Kvalita v informačných technológiách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci s technickou komisiou TK 37 (Informačné technológie) Vás pozývajú dňa 19. februára 2015 na seminár, ktorý je zameraný na využívanie noriem v oblasti informačných technológii.

Štandardizácia v oblasti IT procesov sa už dávno na Slovensku stala integrálnou súčasťou nielen dodávateľských softvérových firiem ale aj podnikov a inštitúcií, ktoré informačné technológie podrobujú vo svojej podnikovej praxi. Z týchto technických noriem boli vybrané a do programu zaradené najviac používané normy z oblasti informačnej bezpečnosti, softvérového inžinierstva, IT kvality, IT služieb a projektového riadenia. Seminár poskytuje aktuálnu informáciu o skupinách noriem ako aj podrobnú informáciu o stave prípravy jednotlivých noriem na medzinárodnej úrovni, o prebiehajúcom postupe preberenia týchto noriem do sústavy STN.

Miesto konania:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2

Hlavní prednášajúci:

- Kai Rannenberg, Goethe University
  Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

- Miroslav Hrnčiar, Žilinská univerzita,
  Žilina, Slovenská republika

Prihlasovanie (bez poplatkov)
Vstup voľný pre prihlásených účastníkov.

Prihlasovanie prostredníctvom e-mailu:
qit@normoff.gov.sk

Prosíme uviesť: (titul, meno, priezvisko, spoločnosť, kontakt)

Prihlasovanie je možné aj prostredníctvom telefónu:
- 0902 919 490 (Miroslav Ďurčík)
- 0915 711 745 (Róbert Kormaňák)

- Pozvánka a program seminára (PDF, 57,4 kB)

Prednášky z QiT 2015

Kai Rannenberg (PDF, 3,4 MB)

Miroslav Hrnčiar (PDF, 686,6 kB)

Lenka Gondová (PDF, 905,2 kB)

Oskar Zviják (PDF, 404,3 kB)

Róbert Kormaňák (PDF, 1,7 MB)

Milan Holeček (PDF, 3,0 MB)

Pavol Fischer (PDF, 778,2 kB)


Erika Slivová (PDF, 1,2 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 3. 2015