English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prehľad spotrebičov

Prehľad spotrebičov resp. energeticky významných výrobkov, ktoré majú byť označené štítkam

Spotrebiče, ktoré majú mať „nový štítok“ podľa zákona č. 182/2011 Z. z. (PDF, 60,8 kB)

1.    nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z.  (PDF, 212,2 kB) , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní práčok pre domácnosť energetickým štítkom, bolo zrušené nariadením vlády SR č. 299/2011 Z. z.  od 20.12.2011

-         od 20.12.2011 platí priamo účinné delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010  z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)

2.  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich  kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom, - zrušené nariadením vlády SR č. 301/2011  Z. z. od 30.11.2011

-         od 30.11.2011 platí priamo účinné delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 (PDF, 4,9 MB)  z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)

3.  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom, - zrušené nariadením vlády SR č. 300/2011 Z. z. od 20.12.2011

-         od 20.12.2011 platí priamo účinné delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (PDF, 2,4 MB)  z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010)

4.   nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom, - zrušené nariadením vlády SR č. 176/2012 (PDF, 31,8 kB) od 1. 1. 2013

-         od 1.1.2013 platí priamo účinné delegované nariadenie Komisie (EÚ) 626/2011 zo  4. mája 2011 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami  (Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011)

5.    nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z. (PDF, 213,1 kB), ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom (stále platí pôvodné NV SR a môžu sa použiť „nové“ aj „staré“ štítky),

-         od 29.5.2013 platí priamo účinné delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012  z  1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami  (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012)

Spotrebiče, ktoré majú mať „nový štítok“ a doposiaľ štítok nemávali

6.  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010  z 28. septembra 2010 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami.

Spotrebiče, ktoré majú mať „starý štítok“

  1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 210/2002 Z. z. (PDF, 31,8 kB), ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom,
  2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z. (PDF, 180,4 kB) , ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom,
  3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z (PDF, 540,2 kB). , ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom.
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016