English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „SPRACOVANIE NÁVRHU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ NORMY PREKLADOM EURÓPSKEJ ALEBO MEDZINÁRODNEJ NORMY“

21. apríl 2017
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude...