English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Normy a systémy manažérstva - seminár

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Fakulty riadenia a informatiky Vás pozývajú dňa 31. marca 2015 na seminár "NORMY SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA S UPLATNENÍM NOVÝCH PRÍSTUPOV".

Cieľ seminára:
Cieľom seminára je poskytnúť čo najviac informácií o pripravovaných zmenách v revidovaných normách systémov manažérstva.
 
Pre koho je seminár určený?
Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť manažérov, kvalitárov, obstarávateľov, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí chcú využiť túto revíziu na optimalizáciu a zlepšenie manažérskych systémov a manažérstva organizácie.
 
Odborní garanti:
Ing. Jozef Grauzeľ, CSc., MASM - Systémy kvality Martin
Ing. Peter Lakatoš, CSc., ÚNMS SR Bratislava

Miesto konania:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Mapa: http://www.fri.uniza.sk/stranka/adresa-fakulty

Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s dokladom o úhrade registračného poplatku zašlite najneskôr do 25. 3. 2015 e-mailom na adresu: cvzp@cvzp.sk

Záväzná prihláška: Odborný program a organizačné pokyny (PDF, 1,2 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2016