English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nariadenie (ES) č. 2679/98 – prekážky voľného pohybu tovaru

Nariadenie (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi zaväzuje členský štát EÚ, aby podnikol potrebné a primerané opatrenia na zaistenie voľného pohybu tovaru na svojom území. Oznamovacia povinnosť realizovaná podľa tohto nariadenia predpísaným notifikačným postupom stanovuje povinnosť notifikovať a distribuovať informácie týkajúce sa akéhokoľvek obmedzenia alebo znemožnenia voľného pohybu tovaru, ktoré môže vzniknúť z rôznych dôvodov - činnosťou úradov alebo jednotlivcov. Oznamovanie sa vzťahuje na členské štáty a ich väčšie územné celky (v prípade Slovenskej republiky ide o vyššie územné celky - VÚC).

Kontaktné miesto pre výmenu informácií podľa nariadenia (ES) č. 2679/98

ÚNMS SR vykonáva funkciu kontaktného miesta podľa § 10 zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a komunikuje vo veci predmetného nariadenia s Európskou komisiou a kontaktnými osobami ustanovenými v rámci vyšších územných celkov v Slovenskej republike.

Adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Kontaktné miesto pre nariadenie (ES) č. 2679/98
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
telefón: +421 2 5748 5323
e-mail: infonot@normoff.gov.sk

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019