English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Často kladené otázky z oblasti metrológie


Upozornenie: Ku konkrétnym individuálnym prípadom mimo správneho či súdneho konania sa úrad záväzne nevyjadruje. Prípadné vyjadrenia, stanoviská a odporúčania úradu tu zverejnené alebo vydané na základe žiadosti nie je možné považovať za záväzné právne stanovisko. V zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na záväzný výklad zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 24. 5. 2017