English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

1. ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“


Dňa 25. októbra 2016, počas odborného seminára, ktorý Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval pri príležitosti Svetového dňa normalizácie,  sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom súťaže prvého ročníka súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“.

Cieľom prvého ročníka súťaže bolo oceniť najlepších autorov bakalárskych/diplomových/dizertačných prác obhájených v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

V kategórii najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia) získala najvyšší  počet bodov  diplomová práca         Ing. Denisa Barboríka, absolventa Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, s názvom  Implementácia systémov manažérstva kvality v malých a stredných podnikoch. (PDF, 415,9 kB)

V kategórii najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia) získala najvyšší počet bodov práca Ing. Mareka Pateka, PhD., absolventa Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, na tému Návrh spôsobu opráv porúch na odbočkách plynovodov spojených s únikom plynu. (PDF, 91,2 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 11. 2017